شناخت قطعات الکترونیکی

 دیود

وسیله ای یکسو ساز در  قطعات الکترونیک است

 

مرکز یک ; ۸:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۸